چيدمان و معماري اتاق خواب

چندسالي هست كه وقتي اسم اتاق خواب مياد، فضايي بيشتر از جاي خوابيدن و لباس عوض كردن تو ذهنمون تداعي ميشه. هرچقدر بيشتر سبك زندگي ها به سمت مدرنيته و مينيمال پيش رفته، متراژ خونه ها كوچيك تر و سر آدم ها شلوغ تر شده و هركسي براي خودش دنبال يك فضاي شخصي و امنه. 🔒👀

143
2
1398/09/19